A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа
"Центр професійного розвитку педагогічних працівників"
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

Практичні психологи ЗДО

Триваюча широкомасштабна збройна агресія російської федерації проти України викликала стрес у всіх учасників освітнього процесу. За таких умов істотно зростає роль психологічної служби у системі освіти щодо забезпечення своєчасного і систематичного надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам о головним пріоритетом діяльності закладів освіти є забезпечення психологічної стійкості учасників освітнього процесу, які постраждали від російської збройної агресії.

 Навчальна діяльність. У закладах освіти навчальна діяльність реалізується працівниками психологічної служби за допомогою викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків психологічного та соціально-педагогічного спрямування. 

З метою стабілізації психоемоційного стану здобувачів освіти та їх налаштування на освітню діяльність рекомендуємо фахівцям психологічної служби впроваджувати «годину психолога/соціального педагога» та факультативні курси (https://drive.google.com/file/d/1XJeuteWxmdYypqcgHbAkIm7TYYdSDPFF/view).

Програми факультативів, спецкурсів і курсів за вибором розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialnopedahohichna-robota/fakul-tatyvy/.

 Навчально-методичні матеріали щодо роботи в умовах війни розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialnopedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-diy/.

Просвітницька робота. Робота з проведення просвітницької діяльності залежить від потреб певного закладу освіти. Тому варто провести рандомізовані дослідження дітей усіх вікових груп з метою оцінки ефективності та доцільності психологічного супроводу.

Під час здійснення просвітницької діяльності можуть бути корисними зазначені матеріали. Лист МОН від 30.05.2023 № 1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні». URL: file:///C:/Users/204/Downloads/629622d732257174284034%20(1).pdf

 Лист МОН від 10.11.2022 № 4/3250-22 «Щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/bezpeka/2022/15.11.2022/Lyst.vid.1 0.11.2022-4.3250

 Лист МОН від 18.04.2023 № 4/5449-23 «Щодо проведення в закладах освіти правопросвітницьких заходів до Міжнародного дня протидії булінгу (День боротьби з цькуванням)». URL: https://drive.google.com/file/d/1uxqU6brKrQam6WUc8TV1_jWkeE91DGjT/view

 Лист Офісу Президента України від 22.12.2022 №15/2-01/57 «Про освітній онлайн-курс «Життєстійкість молоді в умовах криз». URL: https://drive.google.com/file/d/16lb2BMQuMfiuWXfzUTHBpr3QcnTrB7WM/view

 Лист МОН від 15.11.2022 № 4/3297-22 «Щодо міжнародної акції «16 днів проти насильства»». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/pozashkilna/bezpeka/2022/15.11.2022/Lyst.vid.1 5.11.2022-4.3297-22.Shchodo.mizhn.aktsiyi-16.dniv.proty.nasylstva.pdf

 Лист МОН від 22.06.2022 № 1/6885-22 «Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на території України». URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zapobigannya-taprotidiyi-seksualnomu-nasilstvu-povyazanomu-zi-zbrojnoyu-agresiyeyu-rosijskoyifederaciyi-na-teritoriyi-ukrayini

 Постанова КМУ від 02 червня 2023 р. № 559 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі». URL: http://surl.li/iessr

 Лист МОН від 14.06.2022 № 1/6355-22 «Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у зв'язку з війною в Україні та гуманітарною кризою».  URL: file:///C:/Users/204/Downloads/62a84079a9a8a213818294.pdf

 Лист МОН від 13.05.2022 № 1/5119-22 «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні». URL: file:///C:/Users/204/Downloads/627e0ec2e95d9394132290.pdf

Лист МОН від 25.03.2022 № 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії». URL: file:///C:/Users/204/Downloads/62441f5b0e0ca434958796.pdf

 Лист МОН від 12.04.2022 № 1/4068-22 «Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України». URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86357/

Лист МОН № 1/10686-22 від 14.09.22 року «Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2022/2023 навчальному році».  URL:  file:///C:/Users/204/Downloads/6323168392e90201892187.pdf

 Закон України від 16.11.2022 № 2759-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2759-20#Text

  Розпорядження КМУ від 02.06.2023 № 496-р «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025 року». URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-derzhavnoi-tsilovoi-sotsialnoipro-a496r

 Розпорядження КМУ № 1163-р від 20.12.2022 року «Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації».    URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2022-%D1%80#Text

 Наказ Міністерства соціальної політики України від 27.12.2022 № 359 «Про затвердження Методичних рекомендацій з реалізації гендерного підходу та підходу, що базується на дотриманні прав людини, на рівні територіальних громад». URL: https://www.msp.gov.ua/documents/6267.html

Організаційно-методична робота. Для вдосконалення методичної роботи у психологічній службі системи освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розроблено структуру методичної розробки (програми, методики). Методологія запропонованої програми дає можливість визначити і доказово обґрунтувати ефективність і результативність застосованих методів. Вона обумовлює застосування метатеоретичного підходів для розробки теорії прикладної психології. У 2022/2023 навчальному році Міністерством освіти і науки України запропоновано єдину систему звітності (ЄЕСЗ).

Проведення навчання фахівців психологічної служби усіх рівнів щодо роботи у ЄЕСЗ стартувало у січні 2023 року, запис вебінарів розміщено на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за покликанням: https://imzo.gov.ua/2023/01/10/v-instytuti-modernizatsii-zmistu-osvity-rozpochaly navchannia-praktychnykh-psykholohiv-ta-sotsial-nykh-pedahohiv-roboti-vavtomatyzovaniy-informatsiyniy-systemi-ya-psykholoh/

Перелік нормативно-правового забезпечення фахівців психологічної служби у системі освіти України, що постійно оновлюється та доповнюється, розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialno-pedahohichnarobota/normatyvno-pravova-baza/)

 Поточну роботу працівники психологічної служби закладу освіти фіксують у журналі практичного психолога/соціального педагога відповідно до листа МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» (https://docs.google.com/document/d/1UY_xe_kXCqYFOKgjZjd5xA4-KbSBzIefqWQoEWugPs/edit)

Професійна майстерність фахівців психологічної служби. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у питанні надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу» прийнято зміни до статті 51, якими в обов’язковому щорічному підвищенні кваліфікації педагогічних працівників шляхом перерозподілу кількості годин, передбачених для цього, виділено не менше 10 % загальної кількості годин на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у питанні надання психологічної підтримки учасників освітнього процесу. Прийняття відповідних змін зумовлено тим, що повномасштабна війна російської федерації проти України критично впливає на стан психологічного здоров’я учасників освітнього процесу та безпосередню організацію навчання.

Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» за ініціативи першої леді України Олени Зеленської у межах  Національної програми з охорони  психічного здоров’я та психосоціальної підтримки розроблено курс підвищення кваліфікації «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій».

Взяти участь у зазначеному курсі можна за покликанням: http://surl.li/esrpf

У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розроблено спецкурс підвищення кваліфікації для слухачів (освітян) очно-дистанційної форми навчання «Важливі навички у періоди стресу» на основі методики Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), який  схвалено рішенням Вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 2 від 01.03.2023). Взяти участь у спецкурсі можна за покликанням: https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu

Усі техніки до цього спецкурсу можна знайти у навчальнометодичному посібнику «Психологічна хвилинка», який отримав гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» (рішення експертної комісії з психології та педагогіки від 01.03.2023 протокол № 1) та розміщено за покликанням: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4lmqF0LvYNEJk3uHhO9f7M8O6k7xH4Rb

Пропонуємо фахівцям психологічної служби у системі освіти надавати методичну підтримку та рекомендувати педагогічних працівників у застосуванні «Психологічних хвилинок» під час уроків/занять та на етапі впровадження Державного стандарту базової середньої освіти. Зазначені курси з психосоціальної допомоги розроблені за підтримки Асоціації інноваційної та цифрової освіти, яка є провідною громадською організацією України у сфері освіти, у межах всеукраїнського проєкту «Екосистема психологічної допомоги у сфері освіти» www.mentalhelp.in.ua.

Фахівцями ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розроблено та розміщено на сайті спецкурс підвищення кваліфікації для слухачів (освітян) очнодистанційної форми навчання «Психосоціальна підтримка учасників освітнього процесу»: https://drive.google.com/file/d/1s9Wyzwq1WErmTcMjOF2Eh0d_H5CLPuZc/view.

Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти України в умовах дії воєнного стану. Закон України від 11.04.2023 № 3051-IX «Про внесення зміни до статті 51 Закону України "Про  повну загальну середню освіту" щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у питанні надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3051-20#Text

 Розпорядження КМУ від 7 квітня 2023 р. № 301-р «Про схвалення Концепції безпеки закладів освіти». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2023%D1%80#Text

 Наказ МОН від 09.09.2022 № 805 «Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1649-22#Text

 Наказ МОН від 21.04.2023 № 461 «Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти «Психолого-педагогічна підтримка дітей, батьків та педагогів в умовах надзвичайної ситуації». URL: file:///C:/Users/204/Downloads/644a7e5a0d71a368825496.pdf

 Наказ МОН від 02.05.2023 № 516 «Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо набуття (вдосконалення) компетентностей із здійснення наставницької діяльності». URL:  file:///C:/Users/204/Downloads/6459053e2426d464791856.pdf

 Наказ МОН від 15.05.2023 № 560 «Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації практичних психологів закладів освіти «Психологопедагогічні методи та інструменти роботи з психологічною травмою, обумовленою воєнним станом». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0560729-23#Text

 Лист МОН від 21.10.22 № 1/12392-22 «Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у період воєнного стану в Україні». URL: file:///C:/Users/204/Downloads/635a750c1bf90140644662.pdf

 Лист МОН від 04.04.2022 № 1/3872-22 «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій». URL: https://drive.google.com/file/d/16esXuCScmCqB5kXLugnkKm-E6SaKg1u0/view

  Лист МОН від 15.11.2022 № 1/13921-22 «Про проходження профорієнтаційного тестування здобувачів освіти». URL: https://drive.google.com/file/d/1BJ6RgB6g0TEUhg6iXkT-agtqfM_WcRCx/view

 Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки (рекомендації розроблені Державною службою якості освіти спільно із експертами ініціативи «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в рамках проекту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), що реалізується компанією Alinea International за кошти Уряду Канади). URL: https://sqe.gov.ua/wpcontent/uploads/2022/08/Bezpechne_osvitnie_seredovysche_2022_SQE-SURGe.pdf

 Лист ДНУ «ІМЗО» від 30.09.2022 №22.1/10-1418 «Про реалізацію Всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію

28 своєї мрії». URL: https://drive.google.com/file/d/1BpKvNvBPLCc4UR_8dBydZUhTb10rQcaD/view

 Лист ДНУ «ІМЗО» від 21.04.2023 № 21/08-624 «Щодо надання інформаційно-аналітичних матеріалів проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні». URL: https://drive.google.com/file/d/1jg1N7IScPFiQjQFc2xyTPCf1urmHmPZf/view

 Лист ДНУ «ІМЗО» від 11.04.2023 № 21/08-577 «Про заповнення єдиної електронної системи звітності». URL: https://drive.google.com/file/d/1XvBcc2RgY0O3QAQnRxQEgEoMtdH0UhoH/view Лист ДНУ «ІМЗО» від 30.03.2023 № 21/08-494 «Про удосконалення роботи фахівців психологічної служби у системі освіти України». URL: https://drive.google.com/file/d/1TPrqWitf9EYWnLjDKg_7eAQjs8FWPTXj/view

 Лист ДНУ «ІМЗО» від 24.03.2023 № 21/08-425 «Про проєкт «Психосоціальна і емоційна підтримка та поліпшення громадських служб психічного здоров'я». URL: https://drive.google.com/file/d/1vHP1yOawJx40TkQzWn9B_am1IihLknbk/view

 Лист ДНУ «ІМЗО» від 02.03.2023 № 21/08-300 «Про проведення спецкурсу підвищення кваліфікації». URL: https://drive.google.com/file/d/1YEmjevRMwXvdNVOWCOxdYxBdpmzfM8x7/view

Лист ДНУ «ІМЗО» від 15.06.2023 № 21/08-1042 «Про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників». URL: https://drive.google.com/file/d/14k58m9uLZ4FVjtSKP7VGGyg6-oNK3LZD/view

 Отже, у 2023/2024 навчальному році, зважаючи на складний період у нашій країні, пріоритетним завданням закладів освіти стає збереження і зміцнення психічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

 

 

.

 

 

 

Вхід для адміністратора