A A A K K K
людям з порушенням зору
Комунальна установа
"Центр професійного розвитку педагогічних працівників"
Стрийської міської ради Стрийського району Львівської області

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Уряд Постановою затвердив Порядок підвищення кваліфікації педагогічних працівників. У документі визначено завдання, основні напрями, форми, види, особливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників різних типів закладів освіти, механізми визнання результатів підвищення кваліфікації.

До підвищення кваліфікації можна зарахувати не лише навчання в інститутах післядипломної педагогічної освіти, а й інші профільні курси. Впродовж 5 років педагогічні працівники ЗЗСО мають пройти не менше 150 годин підвищення кваліфікації (10 % з них - за навчальними програмами щодо роботи із дітьми з особливими освітніми потребами); педагоги ЗДО, ЗПО та інших освітніх закладів (установ) - не менше 120 годин. Це є обов`язковою умовою атестації. Педагогічним працівникам ЗЗСО підвищувати кваліфікацію необхідно щороку.

Регіональний інститут післядипломної освіти (Львівський ОІППО) щороку надає можливість усім педагогічним працівникам закладів освіти через регіональне замовлення безкоштовно пройти навчання на курсах підвищення вкаліфікації (за 30-годинною або 8-годинною навчальною програмою). 

Хто проводить навчання

У Порядку узаконили різноманіття форм підвищення кваліфікації.

Тепер можна вчитися заочно, дистанційно та у формі вечірніх занять. До того ж усі ці форми підвищення кваліфікації можна поєднувати.

Хто сплачує за навчання

Навчання може проводитись на платній та безоплатній основі. Сплачувати навчання можуть з держбюджету, з власних надходжень закладу освіти та інших незаборонених джерел. Також фінансування може здійснюватись меценатами або самостійно вчителем.

Механізм підвищення кваліфікації з 2020 року

Після затвердження кошторису на рік керівники закладів освіти оприлюднюють загальний обсяг коштів, передбачений у цьому році на підвищення кваліфікації.

Педагоги, які мають право на підвищення кваліфікації за рахунок зазначених коштів, протягом 15 календарних днів подають керівникові пропозиції до плану підвищення кваліфікації на рік. План підвищення кваліфікації розглядає та затверджує педагогічна рада закладу.

Що зазначити в плані:

 • тему відповідної програми, курсу;
 • форму;
 • тривалість;
 • суб’єкт підвищення кваліфікації;
 • вартість підвищення кваліфікації.

Після затвердження плану керівник закладу освіти (управління освіти) укладає угоди із та суб’єктом підвищення кваліфікації про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації на відповідний рік.

У Порядку визначено, що саме можна вважати підвищенням кваліфікації.

Зокрема:

- розвиток необхідних для роботи компетентностей;

- удосконалення та набуття нових вузькопрофільних, пов’язаних з викладанням певної дисципліни компетентностей;

- отримання нового практичного досвіду.

Підвищення кваліфікації як безперервний професійний розвиток

Безперервний професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачає набуття нових і вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої освіти й практичного досвіду.

Безперервного професійного розвитку педагоги набувають за трьох форм освіти:

 • формальної
 • неформальної
 • інформальної.

Накопичення визнаних результатів навчання у формальній, неформальній та/або інформальній освіті буде підставою для присвоєння професійних (зокрема, часткових) та здобуття повних освітніх кваліфікацій.

Традиційний вид підвищення кваліфікації — це навчання в суб'єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Таке навчання:

 • передбачає набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань;
 • не потребує окремого визнання і підтвердження його результатів.

До інших видів підвищення кваліфікації педагогічних працівників належать:

 • стажування;
 • участь у: сертифікаційних програмах; тренінгах; семінарах; семінарах-практикумах; семінарах-нарадах; вебінарах; майстер-класах тощо.

Вхід для адміністратора